La galeria

Groupe Heracles i Unitas

Groupe Héraclès

A Andorra, quan es desitja construir un edifici o ampliar una carretera, cal realitzar l'excavació de les terres i de la pedra, i també es pot donar el cas que s'hagi de fer un enderroc d'una estructura existent: és el treball d'excavació, enderrocs i moviment de terres. Ben sovint, es passa més temps preparant i acondicionant un terreny que realitzant la construcció de l'edifici.

La holding Heracles va néixer el 2006 de l'associació de les principals empreses constructores, d'obra civil i de treballs públics d'Andorra. Avui són dotze societats les que formen part d'aquesta unió.

A Heracles, una subdivisió que es diu Unitas agrupa quatre empreses de treballs públics: Montané, TP Armengol, Transports Daniel i Caecsa. El manteniment d'aquesta maquinària és al taller Viseu que també forma part del grup.

El 2009, el grup Heracles facturava per a 160 milions d'Euros de treballs a Andorra però també a Espanya via el grup Excover del qual és propietari.

Una altra subdivisió de Heracles que és dedica a la producció i distribució de formigó està formada per dues empreses Formo i Unifor, un reportatge li ha estat consagrat.

Groupe Héraclès
Cascarillas et Dimoni

Francès i Jordi són tots dos xofers a Unitas. Als 52 anys, Francès és d'origen espanyol i se'l sobrenomena Cascarillas. Jordi és andorrà, té 40 anys i se'l diu Dimoni. Fa 31 anys i 11 anys que treballen respectivament a Transports Daniel i TP Montané.

Groupe Héraclès
bolquet

Groupe Héraclès
bolquet

Groupe Héraclès
porta-carro