La galeria

Formo i Unifor

Formo

Formo i Unifor són empreses clau en el domini dels treballs públics i que forma part del Grup Heracles. Amb una capacitat de producció de 1000m3 de formigó per dia, assegura el lliurament a la majoria de les empreses constructores del país. Aquí, cada xofer té assignat en un camió i és responsable del formigó que lliura.

Formo
Salvador

El Salvador Tusset Puy té cinquanta anys, fa 21 anys que treballa a l'empresa Formo. Després d'esmorzar al menjador comú, i si la meteorologia ho permet, El Salvador comença la seva jornada: una vegada el seu camió està carregat amb el formigó dins de la cuba de 10m3, només té dues hores per lliurar-lo a l'obra. En temps normal, el formigó no pot ser colat a una temperatura inferior a 8°C que es pot descendir a 4°C amb l'ajuda de coadjuvants.

Formo
MAN 8x6

Formo
bomba de formigó

Formo
ompliment